Tag Archives: ไพ่13ใบออนไลน์

Royal1688 เกมไพ่13ใบ

Royal1688 กับเกมพนันออนไลน์ ที่น่าเล่นอย่างเกม ไพ่13ใบ (Chinese Poker) โดยเกมนี้มีวัตถุประสงค์ในการเล่น ไพ่13ใบ คือผู้เล่นต้องจัดไพ่ให้เป็น3ชุด ชุดแรก(3ใบ) ชุดสอง(5ใบ) ชุดสาม(5ใบ) ภายใน50วินาที ทุกตาให้ต่อเวลาคนละ1ครั้ง ครั้งละ30วินาที เมื่อจัดไพ่เสร็จให้คลิก(ตกลง) เพื่อแสดงว่าพร้อมเทียบไพ่ หมายเหตุ:ไพ่ทั้ง3ชุดนั้น จะต้องเรียงตามลำดับค่าของไพ่ ชุดแรกต้องมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับชุดที่สอง ชุดที่สองต้องมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับชุดที่สาม (ชุดแรก≦ชุดสอง≦ชุดสาม) การเทียบไพ่: จะทำการเทียบไพ่ของผู้เล่นในแต่ละชุด ซึ่งต้องเทียบไพ่กับผู้เล่นทุกคน (มีผู้เล่น A、B、C、D 4ท่าน AB AC AD BC BD CD เทียบกัน) จะเทียบตามลำดับจากชุดแรกไปชุดสุดท้าย (ชุดแรกเทียบชุดแรก) (ชุดสองเทียบชุดสอง)และ(ชุดสามเทียบชุดสาม) ให้เทียบลักษณะไพ่ก่อน ถ้าลักษณะไพ่เหมือนกัน ให้เทียบที่แต้มบนไพ่ ถ้าเหมือนกันอีกให้เทียบไพ่ใบถัดไป ถ้าไพ่เหมือนกันหมด ถือว่าเสมอกัน(ไพ่13ใบไม่เทียบดอกของไพ่) กติการูปแบบการเล่น ไพ่สิบสามใบ แนะนำเกมส์ ไพ่13ใบ แต้มไพ่:A,2,3,4,5,6,7,8,9,10 ยกแว้นAที่นับเป็น 1 แต้มนอกนั้นนับตามเลขบนหน้าไพ่ ไพ่เซียน:J、Q、K จะนับเป็นครึ่งแต้ม แนะนำลักษณะไพ่… Read More »